Algemeen

Wie zijn wij en wat doen we…

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei schoolactiviteiten buiten het reguliere lesprogramma (mede)organiseert en financiert. Zoals de intocht van Sinterklaas, de kerstmusical, het jaarlijkse schoolreisje (beter bekend als de alles-is-anders-dag), de schoolverlatersweek en de paasspeurtocht. Maar er is meer. Samen met de leerlingen maken we de schoolkrant, organiseren we elk jaar een kienavond om geld op te halen om onze activiteiten te bekostigen en verzorgen we de kinderspelen tijdens de Landmarkt, die traditioneel in september in Mesch wordt gehouden.

Een andere taak van de ouderraad is het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Die is vastgesteld op € 30,00 per kind. Met die bijdrage worden extra activiteiten en festiviteiten betaald. We moeten u erop wijzen dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Wettelijk is bepaald dat wij elk jaar een nieuwe overeenkomst met u moeten aangaan.

Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderraadsvergadering waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Daar geven we tekst en uitleg over onze bezigheden en presenteren we ons financieel jaarverslag. Wie interesse heeft voor lidmaatschap van de ouderraad, kan dat die avond kenbaar maken. Elk lid wordt geacht een termijn van drie jaar vol te maken. In principe is de ouderraad samengesteld door ouders met kinderen in alle leerjaren. Dat is niet alleen goed voor het evenwicht maar ook voor de continuïteit van de ouderraad.

Ook ouders die geen lid willen worden van de ouderraad, kunnen actief meehelpen op onze school. Aan het begin van het schooljaar krijgt iedereen een ouderhulpbrief mee naar huis. Bent u creatief? Misschien vindt u het wel leuk om enkele middagen mee te knutselen als de leerlingen aan de slag gaan met hun werkjes voor de kerstmarkt, bijvoorbeeld. Of vindt u het niet erg om in de grote vakantie een ochtend mee te helpen om de school klaar te maken voor het nieuwe schooljaar, door mee onkruid te wieden en de ramen te lappen? Laat het ons weten. Vele handen maken licht werk.